لینک دانلود مایکروسافت ویندوز

لینک دانلود مایکروسافت ویندوز

فهرست

لینک های دانلود ویندوز 11

باندل‌ Business ورژن 23H2 شامل نسخه های:

 

 1. Windows 11 Pro
 2. Windows 11 Pro N
 3. Windows 11 Enterprise
 4. Windows 11 Enterprise N
 5. Windows 11 Pro for Workstations
 6. Windows 11 Pro for Workstations N
 7. Windows 11 Pro Education
 8. Windows 11 Pro Education N
 9. Windows 11 Education
 10. Windows 11 Education N

 

 


 

باندل‌ Consumer ورژن 23H2 شامل نسخه های:

 

 1. Windows 11 Home
 2. Windows 11 Home N
 3. Windows 11 Home Single Language
 4. Windows 11 Education
 5. Windows 11 Education N
 6. Windows 11 Pro
 7. Windows 11 Pro N
 8. Windows 11 Pro Education
 9. Windows 11 Pro Education N
 10. Windows 11 Pro For Wokstations
 11. Windows 11 Pro N For Wokstations

 

لینک های دانلود ویندوز 10

باندل‌ Business ورژن 22H2 شامل نسخه های:

 

 1. Windows 10 Pro
 2. Windows 10 Pro N
 3. Windows 10 Enterprise
 4. Windows 10 Enterprise N
 5. Windows 10 Pro for Workstations
 6. Windows 10 Pro for Workstations N
 7. Windows 10 Pro Education
 8. Windows 10 Pro Education N
 9. Windows 10 Education
 10. Windows 10 Education N

 

 


 

باندل‌ Consumer ورژن 22H2 شامل نسخه های:

 

 1. Windows 10 Home
 2. Windows 10 Home N
 3. Windows 10 Home Single Language
 4. Windows 10 Education
 5. Windows 10 Education N
 6. Windows 10 Pro
 7. Windows 10 Pro N
 8. Windows 10 Pro Education
 9. Windows 10 Pro Education N
 10. Windows 10 Pro For Wokstations
 11. Windows 10 Pro N For Wokstations

 

لینک های دانلود ویندوز سرور

Windows Server 2022 Standard – Datacenter

 


Windows Server 2019 Standard – Datacenter

 


Windows Server 2016 Standard – Datacenter

 


Windows Server 2012 Standard – Datacenter

 


Windows Server 2012 R2

 

لینک دانلود نرم افزار RUFUS

کلیدواژه : لینک دانلود
مدیر وبسایت
ارسال دیدگاه