لینک دانلود مایکروسافت ویندوز

لینک دانلود مایکروسافت ویندوز

فهرست

لینک های دانلود ویندوز 11

تفاوت باندل ها تنها در نسخه های داخل آن ها است.

باندل‌ Business ورژن 23H2 شامل نسخه های:

 1. Windows 11 Pro
 2. Windows 11 Pro N
 3. Windows 11 Enterprise
 4. Windows 11 Enterprise N
 5. Windows 11 Pro for Workstations
 6. Windows 11 Pro for Workstations N
 7. Windows 11 Pro Education
 8. Windows 11 Pro Education N
 9. Windows 11 Education
 10. Windows 11 Education N

 

باندل‌ Consumer ورژن 23H2 شامل نسخه های:

 1. Windows 11 Home
 2. Windows 11 Home N
 3. Windows 11 Home Single Language
 4. Windows 11 Education
 5. Windows 11 Education N
 6. Windows 11 Pro
 7. Windows 11 Pro N
 8. Windows 11 Pro Education
 9. Windows 11 Pro Education N
 10. Windows 11 Pro For Wokstations
 11. Windows 11 Pro N For Wokstations

تفاوت باندل ها تنها در نسخه های داخل آن ها است.

لینک های دانلود ویندوز 10

تفاوت باندل ها تنها در نسخه های داخل آن ها است.

باندل‌ Business ورژن 22H2 شامل نسخه های:

 1. Windows 10 Pro
 2. Windows 10 Pro N
 3. Windows 10 Enterprise
 4. Windows 10 Enterprise N
 5. Windows 10 Pro for Workstations
 6. Windows 10 Pro for Workstations N
 7. Windows 10 Pro Education
 8. Windows 10 Pro Education N
 9. Windows 10 Education
 10. Windows 10 Education N

 

باندل‌ Consumer ورژن 22H2 شامل نسخه های:

 1. Windows 10 Home
 2. Windows 10 Home N
 3. Windows 10 Home Single Language
 4. Windows 10 Education
 5. Windows 10 Education N
 6. Windows 10 Pro
 7. Windows 10 Pro N
 8. Windows 10 Pro Education
 9. Windows 10 Pro Education N
 10. Windows 10 Pro For Wokstations
 11. Windows 10 Pro N For Wokstations

تفاوت باندل ها تنها در نسخه های داخل آن ها است.

لینک های دانلود ویندوز سرور

لینک دانلود نرم افزار RUFUS

کلیدواژه : لینک دانلود
مدیر وبسایت
ارسال دیدگاه